Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Moja polityka - Liberalny blog Leszka Jażdżewskiego Moja polityka - Liberalny blog Leszka Jażdżewskiego Moja polityka - Liberalny blog Leszka Jażdżewskiego

18.07.2018
środa

UE

Dla takiej Polski nie ma miejsca w Unii Europejskiej

18 lipca 2018, środa,

Polska, decydując się na wstąpienie do Unii Europejskiej, zaakceptowała – decyzją parlamentu i w referendum – traktaty akcesyjne. Ich część stanowią tzw. kryteria kopenhaskie, podstawowy katalog zasad demokratycznych, które państwa kandydackie muszą spełniać, żeby ubiegać się o przystąpienie do UE. Polska, łamiąc dobrowolnie przyjęte zobowiązania, które nakłada na siebie wspólnota 28 demokratycznych państw, jednostronnie zmienia zasady, którymi kieruje się Unia Europejska.
Czytaj całość »

10.04.2018
wtorek

Kto skorzystał na zamachu w Smoleńsku?

10 kwietnia 2018, wtorek,

Propagujący kłamstwo smoleńskie zachowują się dokładnie tak jak przeciwnicy teorii ewolucji. Nie mają żadnych dowodów na udowodnienie tez o wybuchu czy o celowym uszkodzeniu samolotu. Wszystko, co mają, to znajdowanie nieścisłości w oficjalnych materiałach śledztwa, podważanie ustalenia Komisji Millera, przyjęte procedury rządowe czy przebieg uroczystości pogrzebowych. Ponieważ udowodnienie ich teorii jest kompletnie niemożliwe, koncentrują się na faktycznych bądź (najczęściej) wyobrażonych słabościach teorii ewolucji – czy w tym wypadku katastrofy lotniczej.
Czytaj całość »

15.02.2018
czwartek

Frasyniuk w kajdankach. Coś i Nic

15 lutego 2018, czwartek,

Zdjęcie, na którym Julia Przyłębska – pisowska „prezes Trybunału Konstytucyjnego” – celebruje na spędzie prorządowych „mediów” nagrodę „Człowieka Wolności” razem z Jarosławem Kaczyńskim, najlepiej obrazuje faktyczny stan praworządności w Polsce. Nie ma już Trybunału bez cudzysłowu, PiS go zlikwidował, łamiąc procedury powoływania sędziów, Trybunał stał się organem posłusznym biuru politycznemu PiS. Konstytucja, najwyższe prawo, de facto nie obowiązuje, nie ma możliwości kontroli konstytucyjności ustaw.
Czytaj całość »

5.01.2018
piątek

Polak w jednej trzeciej katolik

5 stycznia 2018, piątek,

Mniej niż 10 milionów Polaków (9,8 miliona) uczestniczy w niedzielnej mszy świętej – donosi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. To najniższy wynik w historii od początku badań w 1980 roku. To 36,7 proc. tych, którzy według Instytutu zaliczają się do katolików w Polsce. Jedynie 16 proc. z nich przystąpiło do komunii. Instytut podał wyniki za rok 2016, proboszczowie wszystkich parafii liczyli wiernych 16 października.
Czytaj całość »

20.12.2017
środa

Polsko, umyj uszy

20 grudnia 2017, środa,

Żeby być szanowanym krajem, należy trzymać się kilku podstawowych zasad. Na przykład nie bić własnych obywateli ze względu na ich poglądy polityczne. Organizować wybory, w których wynik nie jest z góry rozstrzygnięty. Należy też przestrzegać prawa, które się samemu ustanowiło.
Czytaj całość »

css.php